28 Μαρ 2019

«Ο ΡΩΜΗΟΣ»: Εφημερίς που την γράφει ο Σουρής. (18 ΙΟΥΝ 1883)


Το έστειλε ο Γιώργος Τσούσης
    Δεν χρειάζονται και πολλά σχόλια. Μπορείτε να απολαύσετε το χαρισματικό και δηκτικό χιούμορ του, συμπεριλαμβανομένου και του αυτοσαρκασμού.

25 Μαρ 2019

ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ


 Λάζαρος – Κίμων Μπερβερίδης
Όταν βγαίνει το φεγγάρι
Κλαίνε οι νύχτες σιωπηλά
Γιατί ξεθωριάζει το σκοτάδι
Και ο ουρανός φεγγοβολά.

Τότε ψάχνει ο έρωτας γεφύρι
Τα ίχνη να ενώσει στους ουρανούς
Της αγάπης αιώνιο φυλαχτάρι
Της νύχτας που σκορπίζει ρεμβασμούς.

Όταν βγαίνει το φεγγάρι
Πάντα μια σκιά με ακολουθεί
Ένας πόθος  μέσα μου ανάβει
Όμως φεύγει πάνω στην στροφή.

Έλα πιο κοντά φεγγάρι
Τις ερωτικές σου χορδές να αφουγκραστώ
Της σκιάς μοναδικό μου μαργαριτάρι
Να χορέψω να γελάσω στης αγάπης τον ρυθμό.

Έλα πιο κοντά φεγγάρι
Να μου δόσεις την παρηγοριά
Τα μάτια μου οι προβολείς σαν φάροι
Την σκιά προσμένουν με υγρή ματιά.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Κώστας Παπανικολάου
    Ο πίνακας που ακολουθεί συντάχθηκε με βάση την ετήσια κατανάλωση για το 2018 σύμφωνα με τις αναλύσεις των λογαριασμών του παρόχου ΔΕΗ (έναντι και εκκαθαριστικών), τιμολογίου Γ1.
    Τα στοιχεία των λοιπών παρόχων αναφέρονται ομοίως σε τιμολόγιο Γ1 (οικιακοί καταναλωτές).
    Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους παρόχους Ενέργειας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το ΥΠΕΚΑ. Ομοίως και οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δήμοι – ΕΡΤ).

Στοιχεία
ΔΕΗ
ELPEDISON ([1])
ELTA ([2])
ΖενίΘ ([3])
ΖενίΘ Dual
Protergia Οικιακό([4])
KWh

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489
Αξία εύματος

228,14€

95,22 €

128,05 €

127,61 €

112,12 €

95,09 €
ΦΠΑ
13%
29,66 €
13%
12,38 €
13%
16,65 €
13%
16,59 €
13%
14,58 €
13%
12,36 €
Πάγια Χρέωση

4,63 €
12Χ
5,4
64,80 €
12Χ
0,25
3,00 €

0,00 €

0,00 €
12Χ
3,9
46,80 €
Έκπτωση
15%
34,22 €
0%
0,00 €
10%
12,81 €
0%
0,00 €
0%
0,00 €

0,00 €
Σύνολα

228,21€

172,40 €

134,90 €

144,20 €

126,70 €

154,25 €    Με την  ΖενίΘ και την Protergia υπάρχει ένα αρθρωτό τιμολόγιο κατανάλωσης του τύπου «kWh, Από, Έως» και παρέχονται στην συνέχεια κάποιες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την ζώνη της δικής σας κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι η κάθε ζώνη κατανάλωσης (kWh, από, έως) αναφέρεται σε κατανάλωση τετραμήνου.
    Όποιος επιθυμεί τον υπολογιστικό πίνακα σε υπολογιστικό φύλλο (.xls) μπορεί να με καλέσει στο 6944246444 να του το στείλω στο e-mail του.
ΖενίΘ POWER HOME PACK
    Το προϊόν POWER HOME Pack, απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής ενός προκαθορισμένου ποσού ανά μήνα και είναι Χωρίς Εγγύηση!
    H επιλογή μεγέθους πακέτου γίνεται με βάση την ανάγκη κατανάλωσης ενέργειας και η Μηνιαία Πάγια Χρέωση διαμορφώνεται ως εξής:


S
M
L
XL
Κατανάλωσης ( kWh ανά 4μηνο)
0-800
801-1600
1601-3200
3201-5000
Μηνιαία Πάγια Χρέωση
51 €
88 €
185 €
275 €
Χρέωση με έκπτωση DUAL ENERGY
48 €
84 €
176 €
265 €

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
    Η ένταξη στο προϊόν POWER HOME PACK προϋποθέτει την εξόφληση των Λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής.
    Εγγύηση: 0 €
    Το προϊόν POWER HOME PACK χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε μήνα (ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με το ποσό της Μηνιαίας Πάγιας Χρέωσης.
    Ο πελάτης ειδοποιείται κάθε μήνα για το ποσό και την ημέρα χρέωσης της πάγιας εντολής. Επιπλέον, προς ενημέρωση του πελάτη, θα εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός, ο οποίος θα περιγράφει την ανάλυση των χρεώσεων, κατόπιν της λήψης ένδειξης μετρητή από το ΔΕΔΔΗΕ.
    Η επιλογή μεγέθους πακέτου γίνεται με βάση τις ανάγκες κατανάλωσης και ιστορικών στοιχείων χρήσης (έως 3 συνεχόμενους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς) προκειμένου να επιτευχθεί ο ιδανικός συνδυασμός αναγκών-πακέτου.
    Η συνολική χρέωση της παροχής για την κατανάλωση, θα υπολογίζεται βάσει του πραγματικού όγκου κατανάλωσης και θα περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες, χρεώσεις προς Τρίτους (Δήμοι, ΕΡΤ), Φόρους, κλπ. Ως κατανάλωση 4μήνου ορίζεται αυτή που προκύπτει από τη διαδικασία λήψης ενδείξεων μετρητή από το ΔΕΔΔΗΕ.
    Έκπτωση DUAL ENERGY: για τους πελάτες που προμηθεύονται και ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ τα πακέτα προσφέρονται με μειωμένη χρέωση (Μηνιαία πάγια χρέωση & τιμή εκκαθάρισης) και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση για να ισχύει η έκπτωση: και οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο.
    Κατά τη λήξη της 12μηνης σύμβασης, θα λαμβάνει χώρα o τελικός συμψηφισμός των εισπραχθέντων ποσών από τις Μηνιαίες Πάγιες Χρεώσεις και της συνολικής χρέωσης της παροχής για την κατανάλωση κατά το διάστημα της σύμβασης. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα πιστώνονται ή θα χρεώνονται στον τελικό συμψηφιστικό λογαριασμό.
Πίνακας Χρεώσεων Προμήθειας στον Τελικό Συμψηφιστικό Λογαριασμό ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ


Όρια Κατανάλωσης (kWh / 4μηνο)
Τιμή εκκαθάρισης
Τιμή Εκκαθάρισης με έκπτωση DUAL ENERGY
S
0-800
0,0857 €/ kWh
0,0753 €/ kWh
801+
0,2000 €/ kWh
0,2000 €/ kWh
M
0-1600
0,0846 €/ kWh
0,0752 €/ kWh
1601+
0,2000 €/ kWh
0,2000 €/ kWh
L
0-3200
0,0835 €/ kWh
0,0751 €/ kWh
3201+
0,2000 €/ kWh
0,2000 €/ kWh
XL
0-5000
0,0825 €/ kWh
0,0751 €/ kWh
5001+
0,2000 €/ kWh
0,2000 €/ kWh

Protergia Οικιακό
    30% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας ημέρας
    15% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας νύχτας
    Χωρίς εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής 
    Έλεγχος λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia
Χρεώσεις
ΜΕ έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης
Πάγιο(€ / μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Ημέρα (€ / kWh)
Χρέωση Ενέργειας
Νύχτα (€ / kWh)
Protergia Οικιακό (0-2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,06286
-
Protergia Οικιακό  (> 2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,06601
-
Protergia Οικιακό Ν (0-2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,06286
0,05619
Protergia Οικιακό Ν (> 2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,06601
0,05619
.
Χρεώσεις
ΧΩΡΙΣ έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης
Πάγιο (€ / μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Ημέρα (€ / kWh)
Χρέωση Ενέργειας
Νύχτα (€ / kWh)
Protergia Οικιακό (0-2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,0898
-
Protergia Οικιακό (> 2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,0943
-
Protergia Οικιακό Ν (0-2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,0898
0,06610
Protergia Οικιακό Ν (> 2000 kWh / 4μηνο)
3,90
0,0943
0,06610
Στις παραπάνω χρεώσεις δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% και ισχύει για νέες αιτήσεις μέχρι με 24μηνη σύμβαση.