24 Ιουν 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ


                                                      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
                                                      ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                      Αθήνα,23 Ιουνίου 2010

                                          ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα γεγονότα τρέχουν με μεθόδευση και ταχύτητα που δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε με τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Στα χρονίζοντα  προβλήματα τόσο των ε.ε όσο και των ε.α στελεχών, όχι μόνο δεν δίνονται λύσεις,  αλλά στα ήδη υφιστάμενα προστίθενται νεότερα και οξύτερα. Η τάση απαξίωσης και αμφισβήτησης του ρόλου και του έργου του Στρατού είναι περισσότερο από φανερή. Διάφοροι κύκλοι που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη,  προσπαθούν να μειώσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια των στελεχών. Τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο και στην αποστολή,  που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και  ιδιαίτερα υπό τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις. Τα στελέχη έχουν αφεθεί στην τύχη τους, λόγω μη ύπαρξης δυναμικού φορέα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.
Μπροστά στη σημερινή κατάσταση στις 26/5/2010 στη λέσχη Παπάγου συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι συνδέσμων τάξεων και φορέων για να συζητήσουν  επί της ανάγκης ίδρυσης νέου φορέα που να είναι διεκδικητικός και μαχητικός. Για την διερεύνηση αυτής της αναγκαιότητας με απόφαση των παρευρεθέντων συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή  με σκοπό να προβεί στην ανάλυση της όλης κατάστασης, να συναντηθεί με  εκπροσώπους υπαρχόντων φορέων –ενώσεων και συνδέσμων και να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία να αιτιολογείται η ανάγκη ή όχι σύστασης νέου φορέα.
Η συντονιστική επιτροπή μετά τις συναντήσεις συνέταξε  έκθεση με την οποία εισηγείται την ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ σύστασης ενιαίου φορέα προβολής και υποστήριξης των αξιών, ανησυχιών και δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των στελεχών του στρατού χωρίς ακρότητες και συνδικαλιστικές υπερβολές με πλήρη συναίσθηση της υπάρχουσας κρίσιμης για την χώρα οικονομικής κατάστασης.
                               Κατόπιν των παραπάνω,
         Η συντονιστική επιτροπή κινητοποίησης στελεχών
Καλεί τους προέδρους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συνδέσμων τάξεων, όπλων , σωμάτων και λεσχών καθώς και τους προέδρους ή εκπροσώπους φορέων ενώσεων και συνδέσμων αποστράτων ,όπως παρευρεθούν την 30 Ιουν  2010 και ώρα 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παπάγου για να τοποθετηθούν  επί των προτάσεων της έκθεσης και να συμβάλλουν με τις θέσεις και απόψεις τους στην ανάγκη δημιουργίας του νέου φορέα.
 Η συντονιστική επιτροπή καλεί επίσης  όλους τους συναδέλφους όπως παρευρεθούν στην παραπάνω συγκέντρωση για να ακούσουν και ενημερωθούν.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούμε και να συσπειρωθούμε. Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε και να δείξουμε την παρουσία μας και τη δύναμη του λόγου και των επιχειρημάτων μας προς όλους όσους συστηματικά μας αγνοούν και μας περιπαίζουν. Είναι ανάγκη να δηλώσουμε προς όσους δεν το υπολογίζουν ότι τα στελέχη του στρατού ήταν ,είναι και θα είναι  οι θεματοφύλακες των Ιδανικών και Αξιών του Έθνους των Ελλήνων και του Ελληνισμού. Είναι ανάγκη να σταματήσουμε να θεωρούμαστε δεδομένοι από το όποιο σύστημα εξουσίας. Είναι ανάγκη να σταματήσουμε να γινόμαστε αντικείμενα εκμετάλλευσης των όποιων πολιτικών και κομμάτων. Είναι ανάγκη να απαιτήσουμε από την πολιτεία και τους πολιτικούς να μας θεωρούν αυτό που ΑΚΡΙΒΩΣ δηλώνει η Ιδιότητά μας και να μας αντιμετωπίζουν ανάλογα στους όποιους λογαριασμούς και νομοσχέδια. Είναι ανάγκη να πούμε σε όλους τους τόνους ότι ο Έλληνας Αξιωματικός και Υπαξιωματικός ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ το λειτούργημά του να καταταγεί στα βαρέα και ανθυγιεινά ΓΙΑΤΙ αναλώνει τη ζωή του στην ιδέα της Ασφάλειας της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας της Πατρίδας και θλίβεται όταν βλέπει ότι η πολιτεία θεωρεί το λειτούργημά του ως κάτι το ανθυγιεινό .
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Η παρουσία σου είναι επιτακτική και θα δώσει  απάντηση προς πολλές κατευθύνσεις.
Σε περιμένουμε.
                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
       Η Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποίησης Στελεχών
Αντγος ε.α.    Χαντζής Δημήτριος                   Ταξχος ε.α.  Τσιλινίκος Δημήτριος
Αντγος ε.α.   Παπαδόπουλος Γεώργιος          Ταξχος ε.α.  Νικολόπουλος Βασίλειος
Αντγος ε.α.    Καστραντάς Στυλιανός              Σχης ε.α.  Σταματόπουλος Σπυρίδων
Ταξχος ε.α.   Γεωργίου Αχιλλέας


τηλ επικοινωνίας: 6973809121 (Αντγος ε.α Καστραντάς)     Wind: *704263
                                    6972717990 (Ταξχοςε.α Νικολόπουλος)              *779900
                                                  e-mail:stilkas@yahoo.gr      

15 Ιουν 2010

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 
Αθήνα 01 Ιουν. 2010 

                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

          Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποίησης Στελεχών Στρατού Ξηράς, η οποία συγκροτήθηκε κατά την άτυπη σύσκεψη εκπροσώπων Συνδέσμων Τάξεων και φορέων αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, που έλαβε χώρα στις 26 /5/2010 στη Λέσχη Παπάγου, συνεδρίασε σήμερα την 01/06/2010 και διαπίστωσε-επιβεβαίωσε ότι:
        α. Υπάρχουν χρονίζοντα προβλήματα, στα οποία όχι μόνο δεν δίνονται λύσεις, αλλά στα ήδη υφιστάμενα προστίθενται νεότερα και οξύτερα.
         β. Υπάρχει έντονη τάση απαξίωσης και αμφισβήτησης του ρόλου και του έργου του Στρατού. 
          γ. Διάφοροι κύκλοι που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, προσπαθούν να μειώσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια των στελεχών. 
      δ. Τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο και στην αποστολή, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και ιδιαίτερα υπό τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις. 
           ε. Τα στελέχη έχουν αφεθεί στην τύχη τους, λόγω μη ύπαρξης δυναμικού φορέα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. 

                                    Κατόπιν των παραπάνω αποφάσισε: 

        α. Να μελετήσει τα καταστατικά όλων των υφισταμένων φορέων που εκπροσωπούν τα στελέχη του Στρατού (Ε.Α.Α.Σ, Π.Σ.A.Α.ΕΔ &ΣΑ , Σ.Α.Α.Υ.Σ., κ.λ.π ). 
        β. Να συναντηθεί αμέσως με τα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω φορέων και να απαιτήσει την άμεση παρέμβασή τους για την επίλυση σημαντικών επειγόντων Εθνικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων. 
        γ. Να επιδιώξει συνάντηση με εκπροσώπους διαφαινομένων κινήσεων σύστασης νέων φορέων, για αλληλοενημέρωση και αποφυγή διάσπασης του κοινού επιδιωκομένου σκοπού.
         δ. Να προβεί, μετά τις παραπάνω συναντήσεις, στη σύνταξη έκθεσης και διατύπωση συμπερασμάτων – προτάσεων επί της ανάγκης συγκρότησης νέου φορέα και να ενημερώσει μέσω των Συνδέσμων Τάξεων, Όπλων, Σωμάτων και λοιπών φορέων όλους τους Συναδέλφους. 
         ε. Να καλέσει τους προέδρους ή εκπροσώπους των παραπάνω συνδέσμων-φορέων την Τετάρτη 30 Ιουνίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΛΑΕΔ, προκειμένου να τοποθετηθούν επί των προτάσεων της έκθεσης, που θα τους κοινοποιηθούν έγκαιρα και να ληφθούν τελικές αποφάσεις.
       στ. Να δημοσιεύσει την παρούσα στην εφημερίδα της ΕΑΑΣ, σε άλλα έντυπα συνδέσμων και ενώσεων και να την αναρτήσει στο διαδίκτυο. 

                              Η συντονιστική επιτροπή δηλώνει ότι

     α. Η παρούσα πρωτοβουλία δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση την υποκατάσταση ή κατάργηση της ΕΑΑΣ, τον θεσμικό ρόλο της οποίας σέβεται και υποστηρίζει.
       β. Είναι ενέργεια χωρίς κομματικές προσεγγίσεις, αφορά στην προάσπιση των αξιών και δικαιωμάτων όλων των στελεχών του Στρατού, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση, ώστε να υπάρχει «δυνατή φωνή» στις διεκδικήσεις μας. 
       γ. Στόχος μας είναι η επίτευξη των σκοπών (προάσπιση των αξιών και δικαιωμάτων όλων των στελεχών του Στρατού), χωρίς συνδικαλιστικές και συντεχνιακές ακρότητες, αλλά με δυναμικές, αποφασιστικές και στοχευμένες ενέργειες, όπως αρμόζει σε στελέχη του Στρατού. 
        δ. Πρόωρες και βιαστικές κινήσεις περί ιδρύσεως συνδικαλιστικού φορέα στο χώρο των ΕΔ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και που δεν στηρίζονται στην ευρύτατη αποδοχή των Συνδέσμων Τάξεων και Φορέων, δεν έχουν καμία ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχέση με την παρούσα πρωτοβουλία. 

                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

                                                      Η συντονιστική επιτροπή 

 Αντγος ε.α. Χαντζής Δημήτριος                 Ταξχος ε.α. Γεωργίου Αχιλλέας 
 Αντγος ε.α. Παπαδόπουλος Γεώργιος         Ταξχος ε.α. Τσιλινίκος Δημήτριος 
Αντγος ε.α. Καστραντάς Στυλιανός             Ταξχος ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος 
                                                           Σχης ε.α. Σταματόπουλος Σπυρίδων