26 Νοε 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξεως 1973

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα μέλη του Συνδέσμου στην από το καταστατικό προβλεπόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα ταυτόχρονα, στην Αθήνα (ΛΑΕΔ) και τη Θεσσαλονίκη (ΛΑΦΘ), την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒ 2009 και ώρα 11.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ απερχομένου ΔΣ,για το ΕΤΟΣ 2008, από τον Πρόεδρο ΔΣ.
  2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, από τον ΤΑΜΙΑ.
  3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,για το έτος 2008, από τον Πρόεδρο της ΕΕ.
  4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
  5. ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
  6. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την ανάδειξη νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:

Απαρτίζεται από τον Γραμματέα του Συνδέσμου, Γεώργιο Παπαδόπουλο (τηλ 6977648675) και τον Ταμία Δημήτριο Χατζηλιάδη (τηλ.6977179473) με αποστολή την συγκέντωση των υποψηφιοτήτων, την έγκαιρη κατάρτιση του ψηφοδελτίου (μέχρι 15 Δεκ 08), την ενημέρωση των μελών και την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ και την ΕΕ θα πρέπει να το δηλώσουν έγγραφα ή προφορικά στην επιτροπή εκλογών, μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2008, το αργότερο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όλα τα εγγεγραμένα και οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου (με ιδιόχειρη επιστολή τους) εκπροσώπου, τακτικού μέλους του Συνδέσμου που θα παρίσταται στις αρχαιρεσίες.

Επισημαίνεται η δυνατότητα της ψήφου δι’ αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη τοποθετούν το ψηφοδέλτιο σε αδιαφανή λευκό φάκελο τον οποίο στην συνέχεια εσωκλείουν μέσα σε ένα κοινό ταχυδρομικό φάκελο που είτε τον αποστέλλουν (έγκαιρα) ταχυδρομικά, στο Γραφείο του Συνδέσμου, στη δνση Ατταλείας 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΚ 16231 (υπόψη κ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ) είτε τον παραδίδουν στην επιτροπή των εκλογών κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών δια του εκπροσώπου τους. Στον εξωτερικό φάκελο αναγράφουν τα στοιχεία τους προκειμένου η επιτροπή ενημερώσει τον εκλογικό κατάλογο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί τα μέλη του Συνδέσμου για την εκδήλωση του ανάλογου ενδιαφέροντος και την δήλωση ικανού αριθμού υποψηφιοτήτων, καθώς επίσης, για την καθολική συμμετοχή των μελών στην ψηφοφορία, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους (το επιθυμητό) είτε με την ψήφο δι’αλληλογραφίας.

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2008

Με συναδελφικούς και συμμαθητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χαράλαμπος (Μπάμπης) Γηραλέας