6 Ιαν 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΑΞΕΩΣ 1973

Το ΔΣ της Τάξεως Σ.Σ.Ε. 1973, κατά την σημερινή του, 6 Ιανουαρίου 2014, δια περιφοράς συνεδρίασή του και κατόπιν των δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που εμπλέκουν στελέχη των ΕΔ ότι έλαβαν παράνομες χρηματοδοτήσεις  ( μίζες ) , χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τους, ως αποστράτων αξιωματικών αλλά και στην συνεχιζόμενη προσπάθεια σπίλωσης του συνόλου των στελεχών των ΕΔ με προφανείς σκοπούς
αποφάσισε ομόφωνα
την ομόθυμη στήριξή του στον συμμαθητή μας Ταξίαρχο εα Τσιλινίκο Δημήτριο, ο οποίος εν αποστρατεία τυγχάνων παρέσχε τις τεχνικές του γνώσεις και συμβουλές, λαμβάνοντας βεβαίως σχετική αμοιβή.
    Προσυπογράφει δε ανεπιφύλακτα τις υπ’ αριθμόν 1/2014 και 31/2014 ανακοινώσεις για το ίδιο θέμα που εκδόθηκαν από το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων ( ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών αντίστοιχα
Ο Πρόεδρος Υποστράτηγος εα Ευάγγελος Δανιάς
Ο Γενικός Γραμματέας Αντιστράτηγος εα Δημήτριος Μπελιβανάκης