14 Αυγ 2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος της Τάξης πρωτοστατώντας στις όποιες αντιδράσεις για την ανατροπή των αντεθνικών και μονόπλευρων μέτρων που επιβάλλει η Κυβέρνηση επικαλούμενη τις προβέψεις του περιβόητου "Μνημονίου" το οποίο η ίδια επεζήτησε,συμμετέχει στην αναληφθείσα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών πρωτοβουλία για ακύρωση του Μνημονίου ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Συνδέσμου και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απεστάλη την 13-8-2010 η παρακάτω δημοσιευόμενη επιστολή. Ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους Συνδέσμους των Τάξεων καθώς επίσης και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ) να πράξουν ανάλογα. Καλεί επίσης την Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποίησης Στελεχών Στρατού να ενημερώσει και κινητοποιήσει όλους τους Συναδέλφους.

                     "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΚΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1973
                      Aτταλείας 33, ΤΚ 16231, Βύρωνας Αττική

ΠΡΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, ΤΚ 106 79 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Ακύρωσης Μνημονίου (Σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης μεταξύ Ελλάδας, ΔΝΤ και Ε.Ε.) 

    Aξιότιμε κ. Πρόεδρε του ΔΣΑ, 
         Σας γνωρίζουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας συνήλθε εκτάκτως, την 12 Αυγ. 2010, με αφορμή την εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου σας επί του θέματος και την κατάθεση της σχετικής Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 28 Ιουλίου 2010 και αφού έλαβε υπόψη και την καλή σας πρόθεση και διάθεση να συνδράμετε και άλλους φορείς που θα ήθελαν να ακολουθήσουν την πρωτοβουλία σας και να συμπαραταχθούν μαζί σας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω: 
               α. Ο Σύνδεσμός μας, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό και επιστημονικό ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, χαιρετίζει και στηρίζει την πρωτοβουλία σας, περί άσκησης αίτησης ακύρωσης των εκτελεστικών διατάξεων του Μνημονίου, με σκοπό την εν γένει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θιγόμενων πολιτών και κατ’ επέκταση και των μελών μας, που πλήττονται από τις διατάξεις του Μνημονίου. 
               β. Τη συμμετοχή του Συνδέσμου μας στην άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλων αρμοδίων αρχών, του εσωτερικού ή εξωτερικού, κατά των εκτελεστικών του Μνημονίου διατάξεων καθώς και την προσβολή όλων των διοικητικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν προς εφαρμογή του. 
        Ο Σύνδεσμός μας ιδρύθηκε το έτος 2006, μετά από έγκριση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τα μέλη του, 135 τον αριθμό, είναι Αξιωματικοί (ε.α) που αποφοίτησαν από τη Σχολή Ευελπίδων το έτος 1973 (Τάξη ΣΣΕ 1973). 
        Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία και επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντιστράτηγο (ε.α) κ.Καστραντά Στυλιανό (τηλ.6973809121 e-mail stilkas@yahoo.gr) ή τον Γραμματέα Αντιστράτηγο(εα) κ.Παπαδόπουλο Γεώργιο τηλ. 6977648675 

                                                                       Αθήνα, 12 Αυγούστου 2010 

                                                Διατελούμε μετά τιμής
                                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       Ο Γραμματέας                                                              Ο Πρόεδρος
            (Τ.Υ)                                                                        (Τ.Υ)
   Γεώργιος Παπαδόπουλος                                           Χαράλαμπος Γηραλέας
    Αντιστράτηγος (ε.α)                                                   Αντιστράτηγος (ε.α) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: