4 Νοε 2013Προς όσους επιθυμούν να αναρτήσουν

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΣΗ

1. Η ανάρτηση πρέπει να φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του "συγγραφέα", με απλά λόγια,  ΕΓΓΡΑΦΗ στο blog μας. Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν να σχολιάσουν αναρτήσεις άλλων.  Σε περίπτωση που μη επιθυμών να εγγραφεί, επιθυμεί να αναρτήσει στο blog μας, θα διαβιβάζει το μήνυμά του με e-mail στον Διαχειριστή του blog για να δημοσιευθεί μετά από έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που προνοεί η Νομοθεσία.
2. Αναρτήσεις και σχολιασμοί πρέπει να γίνονται χωρίς ύβρεις και ακραίες εκφράσεις που θα μπορούσαν να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης (ηθική βλάβη, δυσφήμηση, συκοφαντία).  Ο αναρτών φέρει την αποκλειστική ευθύνη των μηνυμάτων και σχολίων που δημοσιοποιεί.
3. Αναρτήσεις - έστω και αποσπασματικές - δημοσιευμένων πονημάτων τρίτων, στον καθημερινό και περιοδικό Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο ΔΕΝ μπορούν να γίνουν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του συγγραφέως.  Η συγκατάθεση αυτή πρέπει να τοποθετείται σαν αρχείο jpeg στην αρχή της ανάρτησης, αμέσως μετά τον τίτλο της.
4. Αναρτήσεις οπτικο-ακουστικού υλικού (μουσική, μαγνητοσκοπήσεις) παραγωγής τρίτων, ΔΕΝ μπορούν να γίνουν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των εχόντων τα πνευματικά και εμπορικά δικαιώματα.
5. Αναρτήσεις οπτικο-ακουστικού υλικού από τις εκδηλώσεις των μελών του Συνδέσμου ΔΕΝ μπορούν να γίνουν χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και συναίνεση των απεικονιζομένων ότι θα τεθούν σε δημόσια θέα (προσωπικά δεδομένα).

Κων-νος Παπανικολάου
 Διαχειριστής του Blog

Δεν υπάρχουν σχόλια: